Sunday, April 20, 2014

Bán Sỉ Quần Áo Xuất Khẩu

Mã số 503, Đầm hiệu Zara, size M, L, XL,  giá sỉ 155.000 vndMã số 502, Quần áo xuất khẩu, hiệu Zara, size M, L, XL,  giá sỉ 155.000 vnd


Mã số 501
Quần áo xuất khẩu, hiệu Zara, giá sỉ 155.000 vnd
Mã số 500
Quần áo xuất khẩu, hiệu Zara, vải kaki phi Hàn quốc , giá sỉ 155.000 vnd Friday, March 21, 2014

CHUYÊN BÁN SỈ (BÁN BUÔN) QUẦN ÁO TRẺ EM HÀNG XUẤT KHẨU


Mã 622, bộ  carter size 2-8, giá 59.000 vndMã 621 bộ BT size 1-8 giá 60.000

Mã 620 bộ BT size 1-8 giá 58.000Mã 619 bộ BT size 1-8 giá 60


Mã 618 bộ BT size 1-8 giá 60


Mã 617 bộ BT size 1-8 giá 60Mã 616 bộ BT size 1-8 giá 60


Mã 615 bộ BG , hiệu Gap, size 1-8 giá 67, size đại 9-13 giá 77.000 vnd


Mã 614 bộ BG , hiệu Gap, size 1-8 giá 67, size đại 9-13 giá 77.000 vnd


Mã 613 bộ BG , hiệu HBt, size 1-8, giá  60.000 vnd

Mã 612 bộ BG , hiệu HBt, size 1-8, giá  57.000 vndMã 611 bộ BG , hiệu Carter,size 1-8, giá 68.000 vndMã 610 bộ BT hiệu HBT,size 1-8, giá 60.000 vnd
Mã 609 bộ BT size đại 9-16t, giá 93.000 vndMã 608,bộ BT, size 1-8, giá 73.000 vndMã 607 bộ BT xe tải 59.000 vnd


Mã 606, bộ BT in sư tử, ri7, size 1-7, giá 57.000 vnd


Mã 605 , bộ kitty tay dơi,thêu , hiệu Carter, ri8, size 1-8, giá 67.000 vnd
Mã 604, đồ bộ BG, hiệu HBT, size 1-8, giá 60.000 vnd


Mã 603, sơ mi TomMy, cotton 100%, size 5 số- S,M,L,XL, XXL giá 73.000 vnd


Mã 602, sơ mi BG thêu, vải 100% cotton, giá 65.000 vnd
Mã 601, đồ bộ bé gái, ri8, size 1-8, giá 64.000 vnd
Mã 600- Đồ Bộ Gap Be Trai Size Đại Ri 8_SIze 9-16T, giá 79.000 vnd


Mã 559 Đồ Bộ Gap Bé Trai Ba Lỗ Ri 8_Size 1-8T, giá 62.000 vnd


Mã 558, Đồ Bộ Carter Thêu Ba Lỗ Ri 7_SIze 1-7T, giá 62.000 vndMã 557, Áo Thun Place Ba Lỗ Ri 8_Size 1-8T, giá 40.000 vndMã 556, đồ bộ Gap Xô caro , size 1-7T, giá 57.000vnd

Mã 555- Đồ Bộ Carter Thêu Ri 8_Size 1-8T , giá 62.000 vnd
Mã 554- đầm thun Carter phối- size 1-7, giá 61.000 vnd
Mã 553-quần short Pink , thun da cá, ri 8, size 1-8


Mã 552-thun cotton, hiệu cartter , size 1-8t, giá 58.000 vnd

Mã 551, đồ bộ Burberryshort 4 chiều,ri 7, size s-xxl, 

Mã 550, đồ bộ Hapit lững, ri7, size 1-7t, giá 58.000 vnd


Mã 549-thun cotton, hiệu OGGY, size 1-8, giá 62.000 vnd


Mã 546-Zara-cotton, size 1-8, giá sỉ 55.000 vnd
Mã 547-đồ bộ Gap- size 1-8, giá sỉ 61.000 vndMã 548-vải tôn Thái- size 1-7, giá sỉ 55.000 vndCHUYÊN BÁN SỈ QUẦN ÁO XUẤT KHẨU HÀNG TRẺ EM

Mã 500 - giá sỉ 44.000 vnd


Mã 501 - giá sỉ 39.000 vnd


Mã 502- giá sỉ 37.000 vnd
Mã 503-giá sỉ 30.000 vnd


Mã 504-giá sỉ 55.000 vnd
Mã 505-giá sỉ 66.000 vnd

Mã 506-giá sỉ 60.000 vnd


Mã 507- giá sỉ 60.000 vnd

Mã 508- giá sỉ 55.000 vnd

Mã 509-giá sỉ 60.000 vndMã 510-giá sỉ 60.000 vnd

Mã 511- giá sỉ 60.000 vnd

Mã 512- giá 56.000 vnd
Mã 513- giá sỉ 60.000 vnd
Mã 514- giá sỉ 61.000 vnd

Mã 515- giá sỉ 60.000 vnd
Mã 516- giá sỉ 62.000 vnd
Mã 517- giá sỉ 54.000 vndMã 518- giá sỉ 54.000 vnd

Mã 519- giá sỉ 57.000 vndMã 520-giá sỉ 56.000 vnd
Mã 521- giá sỉ 60.000 vndMã 522- giá sỉ 57.000 vnd
Mã 523-giá sỉ 64.000 vnd


Mã 524- giá sỉ 64.000 vnd
Mã 525- giá sỉ 59.000 vndMã 526- giá sỉ 58.000 vndMã 527- giá sỉ 70.000- size đại
Mã 528- giá sỉ 62.000 vnd

Mã 529- giá sỉ 60.000 vnd


Mã 530- giá sỉ 65.000 -size đại